Monday, November 5, 2012

FR-D

Pakai Gyro boleh la bro...

1 comment:

ruslie said...

hai senag je drift rwd.. btoi ke pakai gyro?